Blå, blå är kärleken

bla

Jag ville mest visa en bild på mina tre senaste skön­hets­köp, som alla råkar vara blå, och jag tyc­ker om blå skön­hets­pro­duk­ter… eftersom de känns rena och frä­scha, tror jag. Så lätt­lu­rad är jag. Jag tyc­ker till exem­pel illa om min knall­gula Maybelline-mascara (ja, gul för­pack­ning alltså, själva masca­ran är svart) och jag ogil­lar att köpa tand­kräm i annat än blå tuber eftersom någon dum del av min hjärna inte går med på att tand­kräm i en röd för­pack­ning kan göra tän­derna lika rena som tand­kräm i en blå. (Denna pre­fe­rens har alltså este­tiska, och inte poli­tiska, grunder.) 

Jag för­sö­ker egent­li­gen att ha shopstop eftersom stora utgif­ter lig­ger fram­för mig just nu, men NK bör­jade sin rea igår… så jag köpte en blå Shiseido-tub som typ ska skrubba bort mina porer, det blir kul! Jag åter­kom­mer med utvär­de­ring. 155 kro­nor gav jag för den, vil­ket kän­des rimligt. 

Till väns­ter står en kräm som ska göra mina läp­par fyl­li­gare och se till att deras kon­tu­rer för­blir mar­ke­rade, från ita­li­enska Col­lis­tar - ett märke jag ald­rig tes­tat tidi­gare, och som jag raf­sade till mig på flyg­plat­sen i Venedig för att jag kände för att köpa något. Jag är myc­ket intres­se­rad av läpp­krä­mer, trots att jag undan­tags­löst blir besvi­ken. Clarins har en fet och mysig kräm i en glas­burk som ska ha samma funk­tion som den här, den gil­lade jag eftersom den dof­tade så gott och hade samma kon­si­stens som smörkräm, men den var verk­li­gen skit­dyr, och jag vet inte om den hade någon effekt hel­ler. Efter två vec­kor med Collistar-krämen mär­ker jag alltså inget resul­tat alls, den har en trist body lotion-aktig kon­si­stens och är all­mänt oimponerande. 

I mit­ten står min enda rik­tiga Venedig-shopping: hand­kräm från Santa Maria Novella. Jag bru­kar avsky citrus­dof­ter, eftersom jag all­tid tyc­ker att de är stic­kande och job­biga, men den här krä­men dof­tar som något under­bart citrongo­dis och är för­pac­kad i en fan­tas­tisk pors­lins­burk och allt med den känns bara fint och mysigt. 


Comments { 8 }

Tags: , ,


Fråga Hudterapeuten, del 3

 Skön­hetska­bi­net­tet frå­gar Eme­lie Karls­son, hudterapeut.

Vad ska man tänka på när det gäl­ler sol­skydd?
Solens skad­liga strå­lar är den över­läg­set största bidra­gande fak­torn till hudens för­ti­diga åld­rande, och de når dig över­allt, även vid mulet väder eller i skug­gan. Satsa där­för på antingen en dag­kräm med SPF (minst 15) eller en founda­tion med SPF. Tänk också på att för att uppnå det sol­skydd en pro­dukt utlo­var så behö­ver du appli­cera ett betyd­ligt rikare lager än du kanske är van vid.


Comments { 0 }

Tags: , , ,