Fråga Hudterapeuten, del 4

 Skön­hetska­bi­net­tet frå­gar Eme­lie Karls­son, hudterapeut.

Vad är den vik­ti­gaste pro­duk­ten enligt dig?
Den behand­lande hud­vårds­pro­dukt som har störst chans att för­ändra din hud på dju­pet är seru­met som appli­ce­ras innan din dag och natt­kräm. Vill du arbeta bort ett pro­blem, som t.ex. oren eller torr hy, så kom­mer det ald­rig att fun­gera med enbart en kräm, hur bra den än är. Serum är ofta den pro­dukt som är lite dyrare, men en nöd­vän­dig­het för att uppnå resultat.


Comments { 0 }

Tags: , , ,


Vi fortsätter på det blå temat

 

Har ni sett TV-serien Lost? Om inte, och om ni tän­ker se den, sluta läsa nu.

 

När Kate är till­baka från ön är hon så himla tju­sig. Sär­skilt i klip­pet nedan, som bil­den ovan är en still­bild ifrån. För­u­tom hen­nes otro­ligt snygga men enkla out­fit (penn­kjol och pumps är verk­li­gen ett vin­nande kon­cept) så ser ni att hon är på samma gång välsmin­kad som »natur­lig«.  För­står ni vad jag menar med det? Man kan vid första anblic­ken inte sätta fing­ret på vad det är som gör att hon är upp­smin­kad och lik­som inra­mad, för det är inte något upp­se­en­de­väc­kande. Tric­ket är däm­pat blå kajal­penna på insi­dan av nedre frans­ra­den istäl­let för svart. Testa!
 


Comments { 1 }

Tags: ,