Skönhetsminnen, del 1: Dålig parfym och rosigt rouge

Den första rik­tiga smink­pro­dukt jag köpte för egna pengar, utö­ver kanske någon mascara från H&M och någon för­vir­rad knall­blå ögon­skugga, var ett rouge från Bour­jois. Det var på samma Dan­marks­färja där jag köpte min första par­fym, den knall­gula Samba Nova, som jag tyckte dof­tade fan­tas­tiskt: spän­nande, färgspra­kande! Lite som en Bennetton-reklam.

bennetton

(När jag nu läser recen­sio­ner av Samba Nova på Fragran­tica fin­ner jag till exem­pel utlå­tan­det »Quite pos­sibly one of the worst fragran­ces I have ever smel­led. The scent of a tour bus fil­led with ladies in poly­es­ter lei­sure suits, en route to a factory out­let.« Kanske lig­ger det något i detta. Det hind­rade dock inte att jag kände mig på samma gång sofisti­ke­rad och spän­nande i den.)

När det gällde rou­get visade jag prov på säk­rare omdöme. Man kunde inte köpa Bour­jois pro­duk­ter i Sve­rige då, så bara det gjorde att det kän­des spän­nande. Jag drogs dess­utom till den fina for­men på för­pack­ningen — rund, mysig att hålla i han­den — och for­men på själva rou­get, pres­sat till en rosa liten kulle som jag i efter­hand tän­ker kan föra tan­karna till såväl prin­sess­ba­kel­ser som kvin­no­bröst. Jag valde den kal­laste, kris­pi­gaste rosa nyans som fanns, exakt samma typ av rouge som jag fort­fa­rande föredrar.

blush-open-34_1Jag använde upp varenda smula av det där rou­get. Fort­fa­rande är rouge abso­lut livsnöd­vän­digt för mig, jag kan inte gå ut utan det. Antag­li­gen använ­der jag all­de­les för myc­ket, men det strun­tar jag full­stän­digt i. Jag äls­kar rouge. Under en kort period för några år sedan (eller ganska många? Tio? Jag hål­ler på att för­lora tids­upp­fatt­ningen) kunde man köpa Bour­jois på Åhléns, då köpte jag ett rouge som ändå inte var rik­tigt det­samma. För mörkt, för guld­igt. Som på bil­den här ovan­för, som ändå är det när­maste jag kan komma mitt idévärl­dens rouge i dagens Bourjois-utbud.

Samma erfa­ren­het gjorde jag under den tid då jag bodde i Paris, och bru­kade gå till ett när­be­lä­get Mono­prix för att köpa mina skön­hets­pro­duk­ter: jag köpte säkert tre olika, rosa Bourjois-rouge, och blev besvi­ken på samt­liga. De glitt­rade, de inne­höll någon dålig guld­ny­ans. Mitt första rouge var kallt och matt, som en vat­ten­färgs­puck med kyligt pastell­rosa puder. Idag går det att hitta pre­cis sådana rouge på till exem­pel Make Up Store, där jag köper mitt rouge idag. Men jag tän­ker ändå ofta på det där första från Bour­jois. Jag vet att om det fanns att köpa i Sve­rige så skulle jag står där vid rou­ge­hyl­lan och pilla på de runda burkarna.

Det går så klart lätt att beställa Bour­jois på nätet idag, om jag verk­li­gen skulle vilja, men jag vet inte. Det är något med min­net av det där rou­get som är så myc­ket bättre än vad verk­lig­he­ten någon­sin kan bli.


Therese

Therese

Jag tillbringar mina dagar med att skriva. Jag tycker att det är vackert med kroppar, filmer som utspelar sig på rivieran, tidig renässans och ögonbryn. Jag kan inte leva utan nagellack och tröjor i ull.

, , , , ,


2 svar på Skönhetsminnen, del 1: Dålig parfym och rosigt rouge

  1. kündigung kfz versicherung vordruck direkt 13 februari, 2017 at 8:01 e m #

    Sorry I didn’t reply to these, I’ve found myself gain­fully emplyed for the first time in years and have been too tired for the inter­net! Grrrugh.I’ve con­ti­nued to play Sha­dow Hearts as people really do seem to recom­mend it, but the shopkeeper/acupuncturist cha­rac­ter fru­stra­tes me so much! I was really ple­a­sed when he sho­wed up, as I thought “bril­li­ant! an actual homo­sex­ual cha­rac­ter!”, but then the game just descen­ded into ‘gay panic’ bulls­hit and it made me feel sad. I sup­pose I’ll just deal with it in the same way I deal with HP Lovecraft sto­ries, and treat it like the main cha­rac­ters are SUPPOSED to be bigo­ted jerks.

  2. http://www./ 28 februari, 2017 at 11:39 e m #

    - I am so sorry. I recently lost my dog Piggy and it hurts so much. They become apart of your family and are pets are so loved. Your puppy had a good life. Sen­ding hugs to you and your family.

Kommentera