I trollskogen

Det första jag tänkte på när jag vak­nade i morse var att jag fort­fa­rande kunde känna par­fy­men jag igår spru­tade på mina hand­le­der strax innan lunch. Svarta vin­bär och söt mossa är det bästa jag kan komma på för att beskriva Enchan­ted Forest av The Vaga­bond Prince. 

Jag tror att mitt intresse för par­fym mest hand­lar om möj­lig­he­terna till asso­ci­a­tio­ner och min­nen. Ganska ofta slås jag av att par­fy­mer hand­lar om ett intro­vert bruk för mig. Kan man säga så? Jag menar inte att det ena är bättre än det andra, men jag mär­ker att jag mindre och mindre intres­se­rar mig för vad andra tyc­ker om min par­fym eller hur jag dof­tar (eller stin­ker, för den delen). Behåll­ningen med en ny par­fym är istäl­let hur min inre värld sätts igång och trig­gas av olika noter och kom­bi­na­tio­ner. Och lyc­kan i att få åter­vända till en par­fym, som då både har en slags ursprung­lig asso­ci­a­tion och sedan byggts på med min­nen från när man använt den.

Enchan­ted Forest får mig att tänka på John Bauer och den troll­ska, nor­diska sko­gen. Jag tän­ker på svarta tjär­nar, på Der Erl­kö­nig, på norr­ländska som­mar­nät­ter, på skira spets­gar­di­ner i röda torp där en till synes osyn­lig mygga sur­rar nat­ten ige­nom och hål­ler en vaken,  jag tän­ker på glän­tan i Goblin Mar­ket (Men sell not such in any town), på som­ma­rängar vid sko­gens kant och star­kast av allt är ju alla barn­domsmin­nen från när far­mor tog mig till sko­gen vid vårt lant­ställe för att plocka svamp eller vild­hal­lon — den där sekun­den när hon för­svann bakom en tuva eller gran, och jag kände mig all­de­les ensam; omslu­ten av gra­nar, mossa och sko­gens oför­klar­liga ljud.

Ännu_sitter_Tuvstarr_kvar_och_ser_ner_i_vattnet

John Bauer, »Ännu sit­ter Tuv­starr kvar och ser ner i vatt­net«, 1913.


Anna

Anna

Konstvetare svag för parfym, fantasy och 1800-talspoesi som lägger alldeles för mycket pengar på hudvård. Länge leve barocken! Och kläder i ull.

, , ,


14 svar på I trollskogen

 1. Katarina
  Katarina 13 mars, 2014 at 11:01 f m #

  Jag blir helt till mig av alla refe­ren­ser i den här tex­ten. Äls­kar allt! Måste verk­li­gen testa den här par­fy­men vid tillfälle.

  • Anna
   Anna 17 mars, 2014 at 8:15 e m #

   Själv­klart! Påminn mig nästa gång vi ses.

 2. Sofia 13 mars, 2014 at 1:30 e m #

  Åh så mysigt skri­vet! Kän­ner igen mig i din rela­tion till par­fym. Jag bru­kar ofta spruta på mig lite innan jag går och läg­ger mig så att jag kan ligga och snusa på mig själv, somna in med dof­ten. Bru­kar tänka att den ska ge mig behag­liga drömmar.

  • Anna
   Anna 17 mars, 2014 at 8:17 e m #

   Under­bart. Mitt bästa guilty ple­a­sure är att lägga mig i en helt ren­bäd­dad säng med mas­sor med par­fym på krop­pen. Det måste vara dag­tid så att det fort­fa­rande är ljust ute, helst sol som ska strila in genom fönst­ret, och så sova litet grann.

 3. sven 14 mars, 2014 at 2:39 e m #

  Den bil­den med Tuv­starr prydde en känd hår­schampo pro­dukt på 1970-talet.Det var myc­ket blont och folk­lo­ris­tiskt då i Sverige.

  • Anna
   Anna 17 mars, 2014 at 8:17 e m #

   Jag har hört det! Intres­sant med konst­verk på pro­duk­ter sådär.

 4. Johan 18 mars, 2014 at 2:38 f m #

  Hej­san Anna! Finns det något sätt att komma i kon­takt mer er? En mail eller dylikt?

  Mvh

  • Florence 22 april, 2017 at 12:27 e m #

   Chau­deyTu as rai­son, en revan­che ces ancres passe-partout per­met­tent de diluer. Le fait d’avoir tou­jours la même ancre pour poin­ter vers une page est de plus en plus mal perçu par Google, ça sent le spam à plein nez. Caser par­fois le nom du domaine tout simple­ment ou quel­ques « cli­quez ici » ou « voir le site » rend le lin­king plus &lu&po;&nbsa;naturelqnbsp;».

 5. sven 18 mars, 2014 at 12:59 e m #

  Nu hade väl bil­den på Tuv­starr varit omöj­lig att ha på pro­duk­ten av ett sär­skilt skäl.

  • Anna
   Anna 19 mars, 2014 at 2:38 e m #

   Vil­ket skäl tän­ker du då på, Sven?

 6. Isabelle 18 mars, 2014 at 6:48 e m #

  Jag öns­kar mig den par­fy­men i födel­se­dags­pre­sent av dig och mamma :)

  • Anna
   Anna 19 mars, 2014 at 2:38 e m #

   Note­rat. :)

 7. sven 19 mars, 2014 at 4:16 e m #

  Det där som har med bil­der på barn att göra, som inte var nån­ting att bry sig om förr i Sve­rige men som nu är helt annorlunda.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Lucka 3: Min farmor Tora skaffar sig New Look - Skönhetskabinettet - 3 december, 2014

  […] far­mor hade fyllt 89 år idag om hon levt ännu. Hon tog hand om mig myc­ket som barn, visade mig sko­gens hem­lig­he­ter och var all­mänt när­va­rande i mitt liv fram tills för snart fyra år sedan då hon gick […]

Kommentera