I mörkret är alla katter grå – och alla flickor vackra… eller?

Sedan unge­fär ett år till­baka har var och varan­nan stil­med­ve­ten, kon­sum­tions­kri­tisk hip­s­ter i Stock­holm gått runt med svarta »smu­lor« prydda med en reflex­front och tex­ten BACK, efter Week­days sys­ter­märke med samma namn. Mös­sorna (och ett par andra plagg) lan­se­ra­des i sam­band med för­säk­rings­bo­la­get Ifs reflex­kol­lek­tion där ett antal klä­des­plagg i reflex­ma­te­rial sål­des under titeln »Watch your back« (AW 2014). Kol­lek­tio­nen och ini­ti­a­ti­vet byggde fram­för allt på en under­sök­ning, beställd av If, om att sär­skilt unga slar­vade med reflex, även om bäran­det av en sägs hal­vera olycks­ris­ken i trafiken.

If-Reflex-Jacka

I år ver­kar reflex­kam­pan­jen fort­sätta i ett sam­ar­bete till­sam­mans med desig­nern Örjan Anders­son, som kanske är mest känd för att ha omför­hand­lat (Svenskt) jeans­mode under 00-talets bör­jan med Cheap Mon­day, bland annat. Denna kol­lek­tion; »If you can see me«, känns där­e­mot inte alls lika trendsäker?Eller så är det kanske bara är jag som öns­ke­tän­ker att vi hade begravt truc­kerkep­sen och fula bom­ber­jac­kor när vi klev in i 10-talet.

oaxif_2_1

Nu när julen snart knac­kar på dör­ren och och det redan vid typ 16.00-tiden (snyft) blir märk­bart mör­kare ute så är jag verk­li­gen posi­tiv till att fler bär reflex, även om jag själv inte är bil­bu­ren. Men, var­för har inte fler mode– eller typ H&M–hus snap­pat upp detta? Jag, som till exem­pel inte är så för­tjust i Backs kol­lek­tio­ner (det får man väl fort­fa­rande säga i det här lan­det eller?!), skulle gärna se fler val­möj­lig­he­ter när det gäl­ler reflex­iva plagg eller mate­rial. Gärna i samma stil som reflex­jac­kan – alltså helt i reflex­ma­te­rial – har ni sett den en sen kväll mitt i sta­dens alla ljus? Reflexy­tan blir som en spe­gel däri alla reflex­io­ner dan­sar. Det är verk­li­gen en upp­le­velse! (Den upp­märk­samme kan nu påpeka att Alex­an­der Wang x H&M fak­tiskt gjorde en reflex­dun­jacka, men den är ju omöj­lig att få tag på i efter­hand, och dess­utom för­mod­li­gen lika svin­dyr som Back-jackan).

Sedan unge­fär en månad till­baka har jag bör­jat använda en sådan där rik­tigt hur­tig reflex­rem som man snäp­per på runt arm eller ben. Men det känns ju säl­lan enkelt att mat­cha en neon­fär­gad plast­bit till en skräd­dad kappa eller snygg klän­ning. Det enda »stil­rena« alter­na­ti­vet till att synas när man rör sig i skym­ningen är väl att bara ge upp totalt och slänga på sig en varsel­väst som sedan får skam­ligt knyck­las ner i festväs­kan. Att hala fram en plast­bit for­mad som en snö­flinga, i ett tunt bomulls­snöre som sit­ter fast medelst säker­hetsnål i jack­fic­kan… Nej, det känns verk­li­gen var­ken coolt eller som något en vuxen borde smycka sig med.

Så hur ska man då skydda sig mot mörk­ret och sam­ti­digt vara snygg, eller ja, i alla fall inte se ut som ett för­vuxet för­sko­le­barn? Jag vän­tar här med plån­bo­ken i högsta hugg!


Evelina

Evelina

Medievetare som gillar billiga läppstift, sidenunderställ och att fynda serum eller parfym på utförsäljning. Hittar stilinspiration i Peter Greenaways filmer och äger alldeles för många bijouterier, nagellack och scarfs i polyester.

, , , ,


5 svar på I mörkret är alla katter grå – och alla flickor vackra… eller?

 1. Linnea 27 november, 2015 at 5:17 e m #

  Åh jag öns­kar verk­li­gen att jag hade bra reflex­tips! Tän­ker även att typ tights vore en rätt göt­tig refl­ex­pro­dukt? Som du säger, najs i mörker=på dans­golv! Är en hän­dig kan en ju köpa typ reflex­garn och sticka/virka in i mös­sor och hals­du­kar. Men jag sak­nar också en över­kom­lig reflexjacka.

  För OBS en måste använda reflexer! Jag kör ett gäng mil om dagen, både under gat­lyk­tor och skogs­vä­gar, och oav­sett behövs reflex­erna! Ni syns inte annars! Gat­lju­set är en klen tröst, kanske kan en se skug­gan innan, men inte myc­ket mer. Är så glad över att folk här på lands­byg­den helt anam­mat varsel­jac­kor som vin­ter­jacka. Egent­li­gen det enda rimliga.

  Så någon slags kon­tenta är väl att det vore så bra med fler refl­ex­pro­duk­ter, men bara för att det inte finns, låt inte bli! Lite är bättre än inget, men ÖS !

 2. Kajak 19 december, 2015 at 10:21 f m #

  Så himla kons­tigt med Back­gre­jen över lag. kanske är jag den enda i Sve­rige som tyc­ker den där BACK-märkta jävla sil­vertejpen alla går runt med är attack­ful? Oh well, I digress. Skulle bara skriva och infor­mera om att sport­mo­det såklart är way ahead. Finns rim­ligt pris­satta reflex­jac­kor i lite »Lin­dex­kvin­ne­snitt« både här o där, så OMÖJLIGT är det ju inte. Tyvärr är de omöj­liga att mat­cha med annat än häst­svans och stud­siga skor. Und­rar också vad de hål­ler på med! Tyc­ker nån kunde hosta upp tex en regn­jacka i reflex. Ska man ändå skrida sig i funk­tions­ma­te­rial kan man väl slå flera flu­gor i en smäll.

  • Evelina
   Evelina 20 december, 2015 at 10:49 e m #

   Ja alltså… uppen­bar­li­gen är du ju inte ensam i Sve­rige eftersom jag inte hel­ler gil­lar den. I dess bör­jan förra vin­tern kände jag mig helt ok med dom, men efter att ha sett dom på var och varan­nan skalle i inners­tan är jag trött i ögonen.

   Och jasså! Fak­tiskt ald­rig sett något ens i när­he­ten av mode­lik­nande reflex­klä­der för­u­tom de jag nämnt i inläg­get, men får jaga vidare. Det skulle verk­li­gen räcka med typ en acces­soar bara?? Och då menar jag inte reflex­toff­sarna som folk har som nyc­kel­ringar, abso­lut inte till­räck­ligt som skydd!

 3. Kajak 19 december, 2015 at 10:22 f m #

  *»skruda sig i«, skulle det stå.

 4. Sanna Ek 4 januari, 2016 at 10:28 e m #

  Det finns en på Lin­dex i typen tunn regnkappa som är helt i reflexmaterial:)

Kommentera