What are you doing New Year’s Eve?

På tors­dag är det nyårsaf­ton! Som tra­di­tio­nen bju­der är det van­ligt att under denna årets sista dag smycka sig från topp till tå i glam­miga klä­der och extra­va­gant smink. För er som fort­fa­rande letar efter inspi­ra­tion för en ny fest­ma­keup så har jag ett enkelt tips att bistå, näm­li­gen glit­te­rey­e­li­ner! Som pro­dukt är det väl inte direkt en ny före­te­else, men jag själv upp­täckte det i som­ras när jag fyn­dade en i fär­gen Soft Pink från Make Up Store. Den, så att säga, »nya upp­täck­ten« för mig har under hös­ten hand­lat om att använda glit­te­rey­e­li­nern något mer san­sat än att bara kladda på all over the place på ögon­loc­ket. En tunn linje längs med frans­lin­jen till­sam­mans med en i övrigt »natu­rell« smink­ning lju­sar upp fint och ger en all­de­les till­räck­lig piff utan att man kän­ner sig som the first run­ner up i Rupaul’s Drag Race. Jag har ibland även lagt en linje endast vid de nedre fran­sarna vil­ket ger en sär­skilt fin inram­ning till ögonen.

urban-decay-glam-rock-distortion-acdc-spandex-amp-midnight-cowboy-junkshow-swatches

 

Att hitta sin färg i denna djungel av glit­te­rey­e­li­ners kan vara svårt, och sär­skilt om man – som jag – van­ligt­vis inte expe­ri­men­te­rar med ögon­skug­gor och kajal­pen­nor. Mitt stall­tips här är att antingen välja en mjuk och varm färg, så som guld eller ljust rosa, för att i sin enkel­het glittra till bland fran­sarna. För den modige rekom­men­de­rar jag en blå eller grön till bruna ögon och en kop­par eller starkt rosa mot blåa. En star­kare färg kan ge stor effekt om än även med bara en tunn linje!

glitter

Vill man slut­li­gen ändå slå på stort så finns det väl inget så fest­ligt som att dra på rejält med glit­ter till­sam­mans med ett par tjocka fran­sar och ett väl­pud­rat ansikte. Eller, var­för inte – enligt rik­tigt klas­sisk Pin­te­res­tes­te­tik – kleta fast stora glit­ter­korn antingen längs ögon­loc­ket eller ned mot kin­derna? Jag lovar dig att när du väl bör­jat med glitt­ret kom­mer det vara svårt att sluta!

En glit­te­rey­e­li­ner går att köpa för under 100-lappen på Åhléns, Kicks eller lik­nande affä­rer, och finns hos mär­ken så som Viva la Diva, Make Up Store, Wet’n’wild mfl. 


Evelina

Evelina

Medievetare som gillar billiga läppstift, sidenunderställ och att fynda serum eller parfym på utförsäljning. Hittar stilinspiration i Peter Greenaways filmer och äger alldeles för många bijouterier, nagellack och scarfs i polyester.

, , , , ,


No comments yet.

Kommentera