Om Skönhetskabinettet

Anna
Jag till­bringar mina dagar just nu med att ta hand om mitt lilla barn. Jag tyc­ker att Vig­no­las Scala Regia i Palazzo Far­nese, som lig­ger i Cap­ra­rola strax utan­för Rom, är bland det vack­raste jag sett. Jag kan inte leva utan knä­långa men djupt urring­ade svarta klän­ningar, Moroc­can Oil och bare­Mi­ne­rals founda­tion i nyan­sen Light.

 

 

Kata­rina

Jag till­bringar mina dagar på filo­so­fiska insti­tu­tio­nen. Jag tyc­ker att det är vac­kert med det hela och rena, starka och friska. Jag kan inte leva utan den lilla svarta, Creme de Corps Body But­ter från Kiehl’s och vin­rött nagellack.

 

Sofie

Jag till­bringar mina pro­fes­sio­nella dagar på rege­rings­kans­liet, och övrig tid såväl fram­för som bakom staff­liet då jag både står modell och målar själv. Jag tyc­ker att det är vac­kert med sym­met­riska land­skap, strum­por i flä­tade san­da­ler och samt­liga for­mer av recli­ning nudes. Jag kan inte leva utan apo­te­ket, sier­ra­filt­ret i instagram­re­di­ge­ra­ren och Törnfåglarna.

 

The­rese

Jag till­bringar mina dagar med att skriva. Jag tyc­ker att det är vac­kert med krop­par, fil­mer som utspe­lar sig på rivi­e­ran, tidig renäs­sans och ögon­bryn. Jag kan inte leva utan kash­mir­trö­jor, nagel­lack och dof­ten av vanilj.