Fråga Hudterapeuten, del 4

 Skön­hetska­bi­net­tet frå­gar Eme­lie Karls­son, hudterapeut.

Vad är den vik­ti­gaste pro­duk­ten enligt dig?
Den behand­lande hud­vårds­pro­dukt som har störst chans att för­ändra din hud på dju­pet är seru­met som appli­ce­ras innan din dag och natt­kräm. Vill du arbeta bort ett pro­blem, som t.ex. oren eller torr hy, så kom­mer det ald­rig att fun­gera med enbart en kräm, hur bra den än är. Serum är ofta den pro­dukt som är lite dyrare, men en nöd­vän­dig­het för att uppnå resultat.


Comments { 0 }

Tags: , , ,


Fråga Hudterapeuten, del 3

 Skön­hetska­bi­net­tet frå­gar Eme­lie Karls­son, hudterapeut.

Vad ska man tänka på när det gäl­ler sol­skydd?
Solens skad­liga strå­lar är den över­läg­set största bidra­gande fak­torn till hudens för­ti­diga åld­rande, och de når dig över­allt, även vid mulet väder eller i skug­gan. Satsa där­för på antingen en dag­kräm med SPF (minst 15) eller en founda­tion med SPF. Tänk också på att för att uppnå det sol­skydd en pro­dukt utlo­var så behö­ver du appli­cera ett betyd­ligt rikare lager än du kanske är van vid.


Comments { 0 }

Tags: , , ,


Fråga Hudterapeuten, del 2

 Skön­hetska­bi­net­tet frå­gar Eme­lie Karls­son, hudterapeut.

Vad är ett van­ligt fel du sett att folk gör? 
Det största felet som folk gör när det gäl­ler smink är det klas­siska att man valt fel ton på sin founda­tion. (Tyvärr är det även van­ligt att man fått fel ton rekom­men­de­rad, så lita inte blint på någon som ”borde” kunna.) Folk ten­de­rar att välja en både för mörk och för gul färg. Tänk på att du oftast har en mör­kare färg i ansik­tet, både pga rod­na­der och för att huden i ansik­tet stän­digt är expo­ne­rad för solen, och det du vill uppnå är samma färg på ansik­tet som du har på hal­sen för att det ska se så natur­ligt ut som möj­ligt. Fär­gen i ansik­tet ska alltså inte komma från din founda­tion utan den appli­ce­ras senare i form av rouge och/eller solpuder.

När det gäl­ler hud­vård så är det van­ligt att folk inte har någon bra ren­gö­ring, utan läg­ger allt krut på sina behand­lande pro­duk­ter. Ren­gö­ringen är ett av de vik­ti­gaste ste­gen i din dag­liga hud­vårdsru­tin, då du omöj­li­gen kan uppnå max­i­mal effekt av efter­kom­mande pro­duk­ter utan att huden är för­bredd på rätt sätt.


Comments { 2 }

Tags: , , , ,


Fråga Hudterapeuten, del 1

 Skön­hetska­bi­net­tet frå­gar Eme­lie Karls­son, hudterapeut.

Vad är ditt bästa knep?
AHA-syra! Det ökar hudens cell­för­ny­else och kan där­för täcka upp för hudens olika behov genom hela livet. Det pas­sar lika bra för en käns­lig som fet hy och finns i en rad olika mär­ken och pro­duk­ter. Antingen kan man använda ett serum med AHA-syra eller så kör du en kur vid behov några gånger om året. En hud­vårds­se­rie som grän­sar till läke­me­del och är ledande inom AHA-syra på mark­na­den är md for­mu­la­tions som bl.a. finns på både Åhléns city och NK. Var all­tid extra nog­grann med sol­skydd när du använ­der AHA-syra, då huden blir extra exponerad.


Comments { 0 }

Tags: , , , , ,