Varför skulle annars våren tveka?

Den senaste tiden har jag tänkt på när man trots eventuell förmåga till självacceptans och/eller estetiska principer kommer fram till att en förändring eller vad man själv definierar som en förbättring av kroppen är önskvärd. Men när man inte verkställer denna förändring, utan istället hejdar sig.

En sak som jag alltför ofta hejdar mig inför och som jag vet att åtminstone ytterligare en medlem – som förblir anonym – av Skönhetskabinettet skyr, är att tvätta mig själv. Den njutning som en lång, varm dusch eller ett ännu längre och varmare bad skänker kan inte kompensera för lidandet det åsamkar. Droppande och tovande hår, våta linoleumgolv, fina strån som reser sig i chock, näsor som rinner, hud som rynkar, blossar och reagerar på kylan, ansikts- och hudkrämer som beter sig rinnigt och inkonsekvent i mötet med den ännu fuktiga kroppen. «Ja nog är det svårt när droppar faller. Skälvande av ängslan tungt de hänger, klamrar sig vid kvisten, sväller, glider – tyngden drar dem neråt, hur de klänger.»

Man blir dessutom tyngre när man är blöt. Tänk på att även personer som är tillräckligt idiotiska för att väga sig på en simhall har rösträtt! Vidare måste man överväga de psykologiska effekterna av att gå från livmoderlik värme och omslutning till att stå i kylan och skämmas som en annan svavelsticksförsäljare, ensam utlämnad åt en kylig värld som vill enont. Ja, jag raljerar.

le_tub-large

Zornkvinna som åtminstone förefaller njuta av att tvätta sig

Jag tvekar alltså inför att tvätta min kropp och kanske framför allt mitt hår, av komfortskäl. Det finns en grupp kvinnor som har stort genomslag på Internet, som ägnar sig åt något så magiskt som att systematiskt inte tvätta håret med produkter som innehåller silikoner eller mineraloljor. Jag har förstått det som att man på detta sätt systematiskt även kan minska det kvantitativa tvättandet! Detta kallas ”no ’poo”-metoden. Sedan jag först hörde talas om denna metod för ungefär tio år sedan, när ett litet antal amerikanska eldsjälar propagerade fenomenet, har jag varit övertygad om att detta vore perfekt för mig: det fåtal produkter man behöver är billiga och uppstartsperioden skulle kunna förläggas till sommaren när man ändå har håret i knut för att slippa svettas. Jag har haft tio år på mig att testa detta, men har ändå… tvekat.

Syftet bakom denna metod är att shampoo är giftigt och skadar hår, skalp och miljö. Men jag är övertygad om att dessa kvinnor i grund och botten helt enkelt bara hatar att tvätta sitt hår. Alternativt kan det finnas en djupare, estetisk komplott bakom rörelsen. Denna teori grundar jag på att den enda tillåtna färgningsmetoden som är tillåten enligt no ’poo är henna. Jag tror att jag har tvekat av rädsla för att bli uppslukad av en rörelse, jag är rädd att jag inte har vad som krävs för att få vara med dem i deras quest. Tänk om jag har fel sorts hår? Tänk om det ramlar av för att det tillslut blir så smutsigt av att inte få sin normala dos av silikoner och mineraloljor? «Svårt att vara oviss, rädd och delad, svårt att känna djupet dra och kalla, ändå sitta kvar och bara darra – svårt att vilja stanna och vilja falla.»

Min tvekan leder till att jag noggrant schemalägger vilka dagar jag ska ”gå så långt” att jag tvättar håret, med vetskapen att de timmar som sedan är kvar av dygnet är så gått som förstörda. Uppslukade av det intet som utgörs av avloppssystemet. Självklart är det inte omöjligt att tvätta sig, snabbt göra sig i ordning och sedan gå på en fest. Men utan en aktivitet som hägrar vid horisonten skulle jag säga att det är så gott som kört. Varför inte göra någonting åt detta problem? Det finns ett naivt hopp i vatten och renhet. Kanske har det med syndafloden att göra, allt det dåliga som den spolade bort och den nya världen som följde därpå. Tyvärr lika rutten som sin föregångare. «Då, när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar glömmer att de skrämdes av det nya glömmer att de ängslades för färden – känner en sekund sin största trygghet, vilar i den tillit som skapar världen.»


Comments { 8 }

Tags: , ,