Lucka 7: Flygvärdinnans strumpskola

På hös­ten och vin­tern är det i prin­cip omöj­ligt att sticka näsan utan­för dör­ren utan att ha minst ett par strump­byxor på sig. Här delar flyg­vär­din­nan Anna med sig av sin expert­kun­skap vad gäl­ler färg, form och fabrikat!

Strumpor3

Sofia Loren vet hur man sät­ter på sig ett par strum­por

Vad bör man tänka på när man köper strump­byxor?
– Det vik­ti­gaste är att besluta sig för vad strump­byxan ska ha för funk­tion och vil­ken typ av plagg den ska använ­das under. Att ge sig i väg på jakt efter den per­fekta strump­byxan utan att först fun­dera på pass­form i fot, ben och byx­de­len är ett miss­tag. Sär­skilt byx­de­len kan vara värd att skänka en extra tanke; Det gör skill­nad om gren­ki­len är bomulls­fod­rad eller ej, om mid­je­lin­ningen är bred eller smal, om mitt­söm­men är bred eller tunn. Och foten! Ska den vara enbart tåför­stärkt eller ska den vara för­stärkt från tå till häl? Pri­set indi­ke­rar på inget vis kva­li­tet. Ett exem­pel är ett par stödstrump­byxor i 70 denier många flyg­vär­din­ne­kol­le­gor använ­der. De kos­tar ett par tre hund­ra­lap­par eller så, men går lätt sön­der när man drar upp de stumma benen. Det kan jäm­fö­ras med Åhléns glan­siga i 20 denier med con­trol top som du får 5-för-4 för näs­tan samma pris, men som jag i mitt arbete kan behålla hela under flera vec­kor. Stor­lek är kne­pigt för den med långa smala ben. Om strum­pan inte är stum – som rik­tiga stödstrump­byxor – kan man köpa en för stor stor­lek om byx­de­len har enkel­söm bak. Många mär­ken gör de större stor­le­karna med dub­bel­söm­bak men det tyc­ker jag per­son­li­gen känns lite som att bära kalas­byxor för späd­barn… Så mät din inner­benslängd och läs på bak­si­dan på för­pack­ningen där de allra flesta mär­kena har en storlekstabell.

Hur skö­ter man dem bäst?
– Hand­tvätt i ljum­met vat­ten med lite hand­tvål. Låt ligga en stund, gnugga inte annat än var­samt på foten, skölj och låt dropp­torka. Nu öns­kar jag att jag kunde säga att jag för­va­rar mina i fina sil­kespå­sar men de lig­ger hul­ler om bul­ler i en låda. Jag är ganska ovar­sam när jag sät­ter på mig mina strum­por, men man ska defi­ni­tivt inte dra på dem som ett par van­liga byxor, utan trä på dem från foten och sedan bit­vis uppåt.

Har du något favo­rit­märke?
– Såväl i mitt jobb som pri­vat använ­der jag Spanx Tight-End Tights High-Waisted 70 denier i matt svart med ett par Wol­ford vel­vet de luxe 66 alter­na­tivt Mat Opa­que 80 i Admi­ral ovanpå, om jag vill ha rik­tigt täta och väl­sit­tande. Svart kan man givet­vis köpa en bil­li­gare vari­ant av, men med risk för en hint av moirémöns­ter om den har färre denier än 50.

Stay-ups då, är det något att ha?
– Nu ska ni få höra, det finns ett par fan­tas­tiska stay-ups! Det är åter­i­gen Åhléns eget myc­ket pris­värda märke, glan­sig i 15 denier. Till som­mar­u­ni­for­men använ­der jag ald­rig annat än dessa. Glan­sen är sober och nyan­sen har inte effek­ten som gör att det ser ut som om man har plastiga Barbie-ben, utan är varm och natur­lig. Foten är enbart för­stärkt i tån vil­ket pas­sar mig med små föt­ter som annars får den för­stärkta hälen halv­vägs upp på vaden. De sit­ter bra med dubbla sili­kon­band bakom en rejält till­ta­gen och fin spetskant. De är ganska korta, så man bör gå upp en stor­lek om man har långa ben. Hur ofta jag än sköl­jer upp dem så hål­ler de for­men och glan­sen. Inte hel­ler resår­kan­ten eller sili­kon­ban­den tap­par spänst eller funk­tion. Mitt andra tips är Wol­fords Vel­vet de Luxe 50 denier, det vill säga rela­tivt täta och matta strum­por, i svart. Dessvärre är sili­kon­ban­den av sämre kva­li­tet än på dem från Åhléns, även om själva strum­pan är fin och håll­bar, men eftersom det är svårt att hitta stay-ups i mer än 20 denier är de värda att nämnas.

Var köper du dina strump­byxor?
– Eftersom jag är out­säg­ligt petig med mina strump­byxor och stay-ups, och ganska bekväm, så köper jag stora kvan­ti­te­ter vid ett och samma till­fälle på ett större varu­hus i när­he­ten av mitt hem där jag vet att det jag söker finns. Jag tyc­ker dess­utom att en del av tjus­ningen är att känna och jäm­föra i butik. Skulle jag tipsa om en väl­sor­te­rad butik, som även har en sago­likt kun­nig och hjälp­sam per­so­nal, så är det NK:s strum­pav­del­ning i Stockholm.


Comments { 2 }

Tags: , , , , , ,


Rouge

För ett tag sedan när jag plan­löst gick omkring inne på NK och gjorde mitt bästa för att inte lägga alla mina pengar på en massa dyra saker, köpte jag ett nagel­lack för att trösta mig själv. Jag hade ham­nat allra längst in på kos­me­ti­kaav­del­ningen där de säl­jer typ Hawai­ian Tropic-krämer, tvätt­svam­par och ögon­bryns­färg. (Jag minns inte exakt vad det är de säl­jer där, men ni vet vad jag menar för typ av gre­jer.) Där hade de även ett litet ställ med Seches nagel­lack, och jag nor­pade åt mig en flaska av fär­gen Rouge för 129 kr.

Jag hade inga spe­ci­ella för­vänt­ningar – det var som sagt bara ett tröst­köp – med det visade sig vara ett rik­tigt bra lack. Fär­gen är klas­siskt mörk­röd, kon­si­sten­sen lät­tap­pli­ce­rad och håll­bar, och bäst av allt: Ett enda lager räc­ker för ett helt jämnt och täc­kande resultat!

Om man inte är i behov av ome­del­bar tröst, utan kan vänta i ett par dagar, finns Seches lack att köpa här till ett lite lägre pris än i svenska butiker.

lack

Ett lager Seche i fär­gen Rouge, fem dagar efter appli­ce­ring. För att piffa upp bil­den hål­ler jag i den myc­ket tju­siga och läsvärda boken Celeb­ra­ting Wasp Style – A Pri­vi­le­ged Life av Susanna Salk.


Comments { 8 }

Tags: , , ,


Ballerinabesvikelse

I går åkte jag in till stan för att gå till Repetto-avdelningen inne på NK och klappa på mina dröm­mars bal­le­ri­nas­kor. Jag snur­rade runt ett par varv inne på dam­sko­av­del­ningen innan jag för­stod att det inte rik­tigt rörde sig om en avdel­ning per se, utan om något som jag efter en goog­ling har lärt mig heter »soft cor­ner«. Ett »soft cor­ner« är inte så mysigt och inbju­dande som man kan för­le­das att tro: Det består av ett runt bord — unge­fär lika stort som ett helt van­ligt soff­bord som rym­mer två piz­zakar­tonger och en dator — med ett inte sär­skilt impo­ne­rande antal skor på.

Jag är shop­ping­kon­ser­va­tiv och tyc­ker att var sak har sin plats. Det tog där­för lite tid för mig att vänja mig vid tan­ken på att det inte längre skulle krä­vas en resa till Paris för att besöka Repetto. Men när jag väl accep­te­rat att the times they are a-changin’ så kän­des det ganska trev­ligt allti­hop. Nu känns det där­e­mot som att jag har straf­fats för att jag inte var stark nog att mot­stå nyhe­tens behag.

Jag äls­kar för­stås fort­fa­rande Repet­tos skor, och min favo­rit­mo­dell fanns på NK, men fran­ko­fi­len i mig är trés miss­nöjd med den ute­blivna helhetsupplevelsen.

V086_VA_410_P1

 

Bild: Bal­le­ri­na­sko i model­len Cen­d­ril­lon från Repetto.


Comments { 0 }

Tags: , , ,


Fråga Hudterapeuten, del 1

 Skön­hetska­bi­net­tet frå­gar Eme­lie Karls­son, hudterapeut.

Vad är ditt bästa knep?
AHA-syra! Det ökar hudens cell­för­ny­else och kan där­för täcka upp för hudens olika behov genom hela livet. Det pas­sar lika bra för en käns­lig som fet hy och finns i en rad olika mär­ken och pro­duk­ter. Antingen kan man använda ett serum med AHA-syra eller så kör du en kur vid behov några gånger om året. En hud­vårds­se­rie som grän­sar till läke­me­del och är ledande inom AHA-syra på mark­na­den är md for­mu­la­tions som bl.a. finns på både Åhléns city och NK. Var all­tid extra nog­grann med sol­skydd när du använ­der AHA-syra, då huden blir extra exponerad.


Comments { 0 }

Tags: , , , , ,