Moderätt

I dagens SvD skriver  Sofia Hedström en sex tusen tecken lång text som går ut på att förklara att det är ett problem att modevärlden är konservativ och inte i tillräckligt stor utsträckning utmanar konventioner. Hedström förfasas över att kläder fortfarande framförallt används för att försköna, och utan att utveckla det närmare påstår hon att man inom modevärlden betraktar både män och kvinnors kroppar med en manlig blick. Hon menar vidare att om man kunde komma till rätta med allt detta så skulle modet kunna utvecklas till den ”relevanta konstform” det har potential att vara.

Sofia Hedström, som alltså är modejournalist, går så långt i sitt slentrianpolitiserande av modet att hon anser det irrelevant så länge det inte utmanar normer. Jag kan inte låta bli att undra om hon själv ens förstår vilka implikationer det får att hon avfärdar alla värden utanför den politiska sfären som ointressanta. Och när hon öppnar garderoben på morgonen, är det med målsättningen att utmana konventioner hon väljer vad hon ska sätta på sig?


Comments { 0 }

Tags: ,